KVKK/27001 Güvenlik Danışmanlık

6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ile, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesini, erişilmesini önlemek ve güvenliğini sağlamak hedeflenmiştir. Bu doğrultuda aşağıdaki hizmet başlıklarında çözüm sunabilmekteyiz;

  • Mevcut Risk ve Tehditlerin Tespiti
  • Çalışanların Eğitilmesi ve Farkındalık Kazandırılması
  • Kişisel Veri Güvenliği Politikalarının ve Prosedürlerinin Belirlenmesi
  • Veri İşleyenler ile ilişkilerin Yönetimi
  • Siber Güvenliğin sağlanması anlamında şirket IT profilinin çıkartılması ve ihtiyaçların belirlenmesi
  • KVKK Kurulunun belirlediği ve adreslediği tüm Teknik Tedbirlerin projelendirilmesi, Kurulum ve Bakım & İşletim Hizmetleri
  • Kişisel Veri Güvenliğinin Takibi
  • İdari tedbirlerin belirlenmesi ve Uygulama eğitimlerinin verilmesi
  • Hukuki Süreç Danışmanlığı

KVKK/27001 güvenlik, danışmanlık hakkında bilgi almak için iletişim formu doldurabilirsiniz.